despre proiect

despre proiect

Construire sală de evenimente, ring de dans și amenajări exterioare în Municipiul Reșița

Memento Events G&I SRL  /  Cod SMIS 133549

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Creșterea competivitățtii întreprinderii prin extinderea activitatilor din cadrul domeniului de activitate existent (cod CAEN 9329) prin operaționalizarea unei SALI DE EVENIMENTE SI A UNUI RING DE DANS.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Proiectarea și construirea unei clădiri cu destinația SALA DE EVENIMENTE SI RING DE DANS inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, dotări PSI), clădire dotată cu echipamente de climatizare și mobilier aferente funcției sale
  2. Creșterea numărului mediu de angajați al firmei corespunzător extinderiid omeniului de activitate al firmei
  3. Management optim al proiectului

Rezultatele proiectului

  1. SALA DE EVENIMENTE SI RING DE DANS în MunicipiulReșița –construcție cu dotarile aferente, proiectată și realizată prin proiect
  2. Numarul mediu de personal crește cu 5 angajati în primul an dupa sfârșitul implementării proiectuluiși se menține pe toată durata monitorizării proiectului
  3. Proiect implementat cu succes, care respecta prevederile contractuale privind achizițiile, raportările și monitorizarea precum și publicitatea/promovareaproiectului

Data semnării contractului de finanțare – 18.09.2020

Perioada de implementare a proiectului – 01.07.2019 – 28.02.2022

Valoarea totală a contractului de finanțare – 1.404.188,93 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 771.462,43 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 136.140,43 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare – 907.602,86 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.